ΚΙΑΤΟ ΚΑΙΡΟΣ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κιάτου – Τραγάνας γνωστοποιεί ότι από την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 αρχίζει η περίοδος παραλαβής των δικαιολογητικών για την Επιστροφή ΦΠΑ.

Οι δικαιούχοι αγρότες του Ειδικού Καθεστώτος ΦΠΑ καλούνται να προσέλθουν στα γραφεία του Συνεταιρισμού

(ζυγιστήριο του Α.Σ. ΚΙΑΤΟΥ), προσκομίζοντας:

  • Tιμολόγια και εκκαθαρίσεις του 2019 (Πρωτότυπα).
  • Εκκαθαριστικό της Εφορίας ή το έντυπο Ε3

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κιάτου - Τραγάνας συγκεντρώνει και καταχωρεί όλα τα τιμολόγια πώλησης αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών, αναλαμβάνοντας τη σχετική διαδικασία για την επιστροφή του ποσού ΦΠΑ που δικαιούται κάθε παραγωγός.

Προσοχή: Διορθωμένα παραστατικά δεν θα γίνονται δεκτά. Οι παραγωγοί που για πρώτη φορά θα υποβάλουν Αίτηση Επιστροφής ΦΠΑ, θα πρέπει να είναι ενταγμένοι στο Ειδικό Καθεστώς Αγροτών, μέχρι 31-12-2019.

 ΔΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8:00 - 15:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2742024547

Νέα

Διαβάστε τα τελευταία Νέα του Συνεταιρισμού μας

Υποβολή δηλώσεων στον ΕΛΓΑ

Περισσότερα...