ΚΙΑΤΟ ΚΑΙΡΟΣ

H ιστορία μας

Ο ΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ιδρύθηκε από το 1926 το σημερινό του σχήμα το οφείλει στη απορρόφηση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τραγάνας από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κιάτου το 2013 βάσει του Νόμου 4015/2011 και από εκεί πήρε την ονομασία του Αγροτικός Συνεταιρισμός Κιάτου Τραγάνας.

Η προσαρμογή στις διατάξεις του Νόμου 4015/2011, ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2013 και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2013. Στο διάστημα αυτό οι συνεταιρισμοί Αγροτικός Συνεταιρισμός Κιάτου και Αγροτικού Συνεταιρισμού Τραγάνας, μέσω δικών τους Γενικών Συνελεύσεων, αποφάσισαν την συγχώνευσή τους με απορρόφηση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τραγάνας από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κιάτου.

Ακολούθως μέσω διαδοχικών Γενικών Συνελεύσεων εγκρίθηκαν η Σύμβαση συγχώνευσης, οι αποτιμήσεις από Ορκωτούς Λογιστές των περιουσιακών στοιχείων όλων των συγχωνευμένων μερών και το νέο Καταστατικό.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κιάτου - Τραγάνας ιδρύθηκε το 1926. Βασικοί σκοποί ίδρυσης του συνεταιρισμού ήταν και είναι:

  • Καλύτερη οργάνωση της πρωτογενούς παραγωγής.
  • Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων που παράγονται από τα μέλη της.
  • Μείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων.
  • Προστασία του περιβάλλοντος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Πέρασαν πολλοί και προσέφεραν, όπως:

Γεώργας Χρήστος

2013 - Σήμερα

Ψυχογυιός Βασίλειος

1997 - 2013

Ζωγράφος Γεώργιος

1984 - 1997

Μαγκαφάς Δημήτριος

1982 - 1984

Τζαβέλας Νικόλαος

1977 - 1978 & 1980 - 1982

Χασιώτης Παύλος

1976 - 1977 & 1978 - 1980

Σταϊκόπουλος Αθανάσιος

1969 - 1973

Μπόμπολας Χρήστος

1956 - 1969 & 1974 - 1976

Ντόντος Βασίλειος

1951 - 1956

Κόϊκας Βασίλειος

1950 - 1951

Καλλιανιώτης Νικόλαος

1946 - 1950