ΚΙΑΤΟ ΚΑΙΡΟΣ

Παράταση μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2020 στην ημερομηνία παράδοσης ξηρής κορινθιακής  σταφίδας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις για την καλλιεργητική περίοδο 2019, προκειμένου οι παραγωγοί να είναι δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης

Επίσης, παρατείνεται η καταχώρηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις των συνολικών ποσοτήτων για κάθε γεωργό ή φορέα από τον οποίο έχουν παραλάβει πρώτη ύλη αποξηραμένη κορινθιακή σταφίδα καθώς και την μεταφόρτωση σε ψηφιακή μορφή των δελτίων ποσοτικής παραλαβής/τιμολόγιων ανά παραγωγό απαρέγκλιτα έως την 31η Ιανουαρίου 2020.

Νέα

Διαβάστε τα τελευταία Νέα του Συνεταιρισμού μας

Υποβολή δηλώσεων στον ΕΛΓΑ

Περισσότερα...