ΚΙΑΤΟ ΚΑΙΡΟΣ

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΧΑΛΑΖΙ της 04/10/2019 στις καλλιέργειες παραγωγών της Κ. ΚΙΑΤΟΥ –Δ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ. Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών μέχρι την 10/06/2020. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν πλέον με πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας του ΕΛ.Γ.Α. και συγκεκριμένα μετά από σύνδεση, με τους κωδικούς taxis, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παρακάτω προθεσμία.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων

Από: 1/6/2020 έως 10/6/2020

Ο πίνακας αυτός περιέχει μόνο τα αποτελέσματα των επιτόπιων πραγματογνωμοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιμητές του ΕΛ.Γ.Α. στα αγροτεμάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει την αποζημιώσιμη παραγωγή των ζημιωθέντων αγροτεμαχίων και το ύψος της αποζημίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δημιουργεί δέσμευση στον Οργανισμό για καταβολή αποζημίωσης.

Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης είναι:

  • Η εμπρόθεσμη υποβολή από τον παραγωγό Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και οι ζημιωθείσες καλλιέργειες.
  • Η εμπρόθεσμη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

Επίσης οι παραγωγοί που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση επανεκτίμησης μπορούν να συμπληρώνουν τα σχετικά έντυπα (τα οποία μπορούν να προμηθευτούν από το Δημαρχείο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο 2742360141 κα. Χάιδω Κλουτσινιώτη, γραφείο 1, και από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κιάτου, κ. Ιωάννη Θεοδώρου).

Σημειώνουμε ότι τα τέλη επανεκτίμησης είναι 2€ / στρέμμα για αμπελοειδή και 0,10 λεπτά /δένδρο.

Ο Ανταποκριτής ΕΛ.Γ.Α.

ΧΑΪΔΩ ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗ

 

Νέα

Διαβάστε τα τελευταία Νέα του Συνεταιρισμού μας

Υποβολή δηλώσεων στον ΕΛΓΑ

Περισσότερα...