ΚΙΑΤΟ ΚΑΙΡΟΣ

Βερίκοκα

Η κύρια ποικιλία που καλλιεργείται στην περιοχή και γίνεται συγκέντρωση του προϊόντος από τον Συνεταιρισμό μας είναι η Μπεμπέκου.
Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν γίνεται εξαγωγή του προϊόντος με αποτέλεσμα να διατίθεται όλη η ποσότητα με σχετικά χαμηλές τιμές στην Βιομηχανία για κομπόστα η πούλπα.
Νέες ποικιλίες που έχουν φυτευτεί και καλλιεργούνται έχουν μικρότερη παραγωγή ανά δέντρο, προβλήματα κατά περιόδους στην διάθεσή τους και οι συνολικές ποσότητες του παραγόμενου προϊόντος είναι σχετικά χαμηλές με αποτέλεσμα μην διακινούνται μέσω Συνεταιρισμού.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κιάτου - Τραγάνας έχει αναπτύξει ένα πλήρως οργανωμένο Τμήμα Εμπορίας, το οποίο και δραστηριοποιείται στην αγορά εφοδίων και στην πώληση αγροτικών προϊόντων. Επίσης, το Τμήμα αναλαμβάνει απ’ ευθείας συναλλαγές με τους παραγωγούς, σε ότι αφορά πιστώσεις για αγορές εφοδίων, με διάφορες επιδοτήσεις.Γεωργικά φάρμακα & εφόδια

Ο Α.Σ. Κιάτου - Τραγάνας προσφέρει λιπάσματα, σπόρους κ.α. γεωργικά εφόδια.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2747041055 & 2742024547