ΚΙΑΤΟ ΚΑΙΡΟΣ

Υπεγράφη η 3η πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του μέτρου 10 Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020, με την υποβολή των αιτήσεων στήριξης να είναι δυνατή κατά το διάστημα από 30/7/2020 έως 7/9/2020.

Η δράση αφορά τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, της βερικοκιάς και του αμπελιού (οινοποιήσιμο, επιτραπέζιο, σταφίδα).

Το ύψος ενίσχυσης για κάθε επιλέξιμη καλλιεργητική ομάδα ορίζεται:

  • Στα 38,7€ ανά στρέμμα ετησίως για τα πρώτα τρία έτη εφαρμογής και στα 62,7€ ανά στρέμμα ετησίως για τα τελευταία δύο έτη εφαρμογής, για τις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς οι οποίες, για τις ανάγκες της παρούσας δράσης, αποτελούν την καλλιεργητική ομάδα των μηλοειδών
  • Στα 54€ ανά στρέμμα ετησίως για τα πρώτα δύο έτη εφαρμογής και στα 70,4€ ανά στρέμμα ετησίως για τα τελευταία τρία έτη εφαρμογής, για την καλλιέργεια της δαμασκηνιάς
  • Στα 35,63€ ανά στρέμμα ετησίως για τα πρώτα τρία έτη εφαρμογής και στα 42,63€ ανά στρέμμα ετησίως για τα τελευταία δύο έτη εφαρμογής, για το οινοποιήσιμο αμπέλι
  • Στα 49,8€ ανά στρέμμα ετησίως για τα πρώτα τρία έτη εφαρμογής και στα 56,35€ ανά στρέμμα ετησίως για τα τελευταία δύο έτη εφαρμογής, για το επιτραπέζιο αμπέλι, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η σταφίδα

Στα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα Γεωπόνου) που ανέρχεται μέχρι το ύψος των 1,4€ ανά στρέμμα ετησίως. Στο αναγραφόμενο ύψος της αμοιβής του επιβλέποντα Γεωπόνου, ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος.

Στην περίπτωση των ποικιλιών αμπέλου διπλής χρήσης, για τον υπολογισμό, κατά την ένταξη, της δημόσιας δαπάνης στο Τεχνικό Δελτίου της πράξης, λαμβάνεται υπόψη το ύψος ενίσχυσης της καλλιεργητικής ομάδας (χρήσης) αμπελιού (οινοποιήσιμο, επιτραπέζιο - σταφίδα) της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2020 του υποψηφίου.

Πηγή: www.ypaithros.gr

Δείτε την Απόφαση εδώ
 

Νέα

Διαβάστε τα τελευταία Νέα του Συνεταιρισμού μας

Υποβολή δηλώσεων στον ΕΛΓΑ

Περισσότερα...